Make your own free website on Tripod.com

 

kembali ke profil

 

Falsafah sekolah ini untuk melibatkan semua pihak bagi tujuan membentuk dan membina serta  mengekalkan  satu masyarakat  sekolah  yang  bersatu  padu, sesuai  dengan  prinsip Rukun  Negara  di samping  dapat  memberi  perhatian kepada  setiap  individu  membina kecerdasan mental  murid, meninggikan  taraf  pencapaian  akademik  dan  kesejahteraan sosial mengikut had-had tertentu yang mungkin melahirkan generasi yang  berpendidikan agar  dapat  bekerja dan tahun  menggunakan  serta  bersedia  untuk  menerima  cabaran-cabaran dan  perubahan pada masa hadapan berdedikasi dan bertanggungjawab sesuai dengan kehendak Agama dan Negara.