Make your own free website on Tripod.com

 

kembali ke profil

 

Kami guru-guru sekolah ini berikrar dan berjanji akan:

1.    Membimbing pelajar-pelajar mencapai kearah akademik tertinggi        

       supaya berilmu, berketrampilan dan berwawasan.

2.    Membimbing pelajar-pelajar ke arah membentuk generasi

       berdikari dan berakhlak mulia.

3.    Menanam semangat cintakan sekolah dan memupuk suasana harmoni

       harmoni di kalangan warga sekolah.

4.    Berusaha ke arah menjadikan SMK. Raja Perempuan Kelsom

       nombor satu dalam kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.

5.    Membantu dan memberi kerjasama kepada ibu bapa dan tetamu

       penuh mesra dan prihatin.