Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

projek komuniti kami menjamin kesejahteraan masyarakat………

 

 

q       projek amal dan ict bersama penduduk kampung sungai siput,chandan.

 

q       Objektif projek

 

q       Ahli jawatankuasa

 

q       Sasaran komuniti

 

q       Anggaran perbelanjaan

 

q       Huraian ringkas